TelephoneТелефони:

0988 910 141
0988 903 392

Защо никотиновата сол е новият хит сред течностите за е-цигари?

Никотинови соли - новият хит на съвременната вейпинг общност, който увлича пушачи и вейпъри, копнеещи да откажат цигарите веднъж завинаги.

Ако за първи път чуваш термина „никотинови соли“, най-важното, което трябва да знаеш за него е, че той описва естествената форма на никотина, която се съдържа в тютюневите листа. Във вейпинг средите обаче е по-известен със съвременната си формула, включена в е-течностите, които позволяват на потребителите да си набавят по-високи нива на никотин, докато намаляват неприятното усещане, което се изпитва при стандартните е-течности с високо съдържание на никотин – острият удар в гърлото.

Казано с няколко думи, никотиновите соли осигуряват повече за същите пари. Идеята при тях е, че желанието за никотин се задоволява по-бързо, с което се наблюдава по-рядка употреба на електронните цигари. Ако обожаваш чувството на приятна замаяност и лекота, но си изпитвал ефекта от неприятен удар в гърлото, то никотиновите соли могат да се окажат правилното решение за теб!

Защо никотиновата сол измества стандартните течности за е-цигари?

Ако имаш опит в употребата на е-цигари, навярно вече знаеш, че колкото по-високо става съдържанието на никотин в една течност, толкова по-остър е нейният вкус, както и ударът в гърлото, който се усеща след всяко всмукване от електронната цигара.

Това усещане е налично както при тези течности, така и при традиционните цигари. Разликата обаче е, че докато традиционните цигари набавят големи количества никотин на тялото, то електронните устройства успяват да доставят на никотиновите рецептори едва процент от това съдържание. Това обикновено води до по-засилена употреба на устройствата, за да може да се постигне сходен ефект, както при тютюневите изделия. Засилената употреба обаче често се оказва досадна, особено за неопитните потребители или начинаещите, за които постоянно развиващите се вейпинг технологии могат да бъдат объркващи или трудни за употреба. Често, тези две причини обуславят отказа на пушачи да преминат към електронни цигари.

Точно тук се намесват никотиновите соли, за да променят тази негативна тенденция. Те елиминират и двата проблема, без да носят нови след себе си.

                                   

За да разбереш как точно никотиновите соли могат да бъдат полезни за теб, продължи да четеш надолу.

Какво представлява никотинът в свободна форма (freebase nicotine)?

Преди да уточним качествата на никотиновите соли, трябва да споменем, че никотинът се среща в 2 форми: в свободна форма и под формата на никотинови соли (естествената му).

Най-разпространен на този етап е никотинът в свободна форма, който се съдържа и в течността за цигари, която познаваш и навярно използваш. Този никотин представлява най-чистата възможна форма на веществото, сравнено с други негови производни. Предимството му е, че по този начин той действа много по-силно на тялото и се абсорбира по-бързо от белите дробове и мозъка.

Този никотин обаче не е естествен. Той е достигнат, посредством метод, открит от тютюневите компании през 1960 година. По-конкретно, откритието принадлежи на компанията Philip Morris, която търгува с цигарите Marlboro. Тя е установила, че pH нивата на никотина могат да бъдат манипулирани, което позволява на веществото да се усвои по-добре от тютюнопушачите. Съвсем очаквано, компанията въвежда това откритие в производството си и марката цигари става по-предпочитана от всички други по това време, защото насища повече желанието за никотин, без да увеличава дозата в самите цигари.

Как се постига и обяснява химически това?

                              

С риск да загубиш интерес, ще те потопим в химическата картина, която свободния никотин обрисува. Това е от ключово значение, за да направим ясната разлика между този вид никотин и никотиновите соли.

Всъщност, естествената форма на никотина са именно никотиновите соли, тъй като веществото в тютюневите листа представлява сол по своя химичен състав. Тази никотинова сол се получава, благодарение на химическа реакция между киселина и основа със съответно положителен и отрицателен заряди. Естествената форма на никотинът представлява слаба основа, изградена от отрицателно заредени частици, които търсят положително заредени частици (протони), с които да оформят връзка, с която да се превърнат в йони. Действително, това се случва в естествената среда – никотиновите соли представляват йони.

Ето тук идва ред и на намесата на изкуствената форма на никотина – свободната форма на никотин.

Според проведени анализи, никотиновата сол, откривана в тютюневите листа, под формата на йони не е най-ефективният начин за доставяне на никотин до никотиновите рецептори на тялото. Това е така, тъй като придвижването на йоните между органичните материи на тялото е трудно, а изпаряването на йоните е и трудно. Компанията Philip Morris открива, че ако се отстранят положителните частици от никотина – протони – чрез амоняк, веществото се освобождава от връзката и остава като свободна основа. В този си вид, никотинът започва да се придвижва в тялото много по-ефективно, отколкото преди. Заключението на компанията е, че свободният никотин по-лесно се усвоява от белите дробове и мозъка, като по-големи количества от него се задържат в тялото.

Съвсем логично, тук следва и решението на компанията да въведе метода, който се състои в импрегниране на тютюна със диамониев фосфат (вид сол), който освобождава амоняк при възпламеняване на цигарата и така никотинът се превръща в свободна основа.

Това изяснява както представлява никотинът в свободна форма, но повдига и един много резонен въпрос.

След като свободният никотин е по-мощен и по-усвояем, защо им е на пушачите да прибягват до употреба на никотинови соли?

Нека видим състава на никотиновите соли и да отговорим.

Какво представлява никотиновата сол?

                           

Никотиновата сол е естествената форма на никотин, който се открива в тютюневите листа, както споменахме по-горе. В тази си форма, никотинът е по-стабилен и по-малко променлив от свободния никотин. Това изисква по-висока температура, за да може никотиновата сол да се изпари, а йоните от нея да достигнат до никотиновите рецептори в тялото, което по презумпция се случва по-трудно.

Казано накратко, връщаме се към казаното по-горе – никотиновите соли не са най-ефективният начин за набавяне на никотин.

Но, ако това е така, защо тогава се вдига толкова шум около никотиновите соли?

Причината се крие в компанията Pax Labs – фирмата, открила как да използва никотиновите соли, за да приготви е-течност със концентрирано съдържание на никотин и едновременно с това да се възползва от положителните качества на тази форма на никотин. Крайният резултат е, че компанията успява.

Едно от предимствата на никотиновите соли е мекият вкус, който те предлагат, за разлика от свободната форма на никотин. Pax Labs си поставя за цел да използва соли, за да получи по-високо съдържание на никотин, с което да достави максимално сходно усещане за задоволеност, както при тютюневите цигари, докато елиминира неприятния вкус и натрапчивия удар в гърлото на стандартните е-течности. Успехът е налице и предложената от компанията течност надминава параметрите на всички стандартни течности на пазара до този момент.

Как точно е възможно това?

Навярно сега се чувстваш леко объркан от дадената дотук информация. Уж никотиновите соли не са ефективен метод за приготвяне на е-течности, но пък се оказва, че са по-добри от свободния никотин. Всъщност, за да се получи точно това подобряване на никотиновите соли се използва тайна съставка. Тази тайна съставка е бензоена киселина. Нейната работа е да изпълнява две ключови функции:

  1. Да помага на никотиновата сол да се изпари по-лесно при по-ниски температури, като намалява pH нивата и води до по-мек „удар в гърлото“
  2. Да обуслови получаването на химическа реакция, която прави никотина по-лесно усвояем, подобно на свободния никотин

Комбинацията от тези фактори води и до изпълнението на главната цел – получаването на течност с високо съдържание на никотин, достигащо до 50 мг/мл, като едновременно се улеснява изпаряването на течността и се подобряват вкусовите качества. Патентът на компанията показва, че се използва специфична формула, която работи само с определени видове киселини. Направени са и конкретни тестове, които показват резултати, потвърждаващи задоволителните ефекти на течноститe

                                         

На графиката са показани няколко криви, които показват ефектите на абсорбиране на никотина в кръвта при съпоставка с тютюневите изделия, обикновените течности за е-цигари и течностите с никотинови соли. Ако погледнеш лилавата и зелената линии, ще видиш, че количеството абсорбиран никотин в кръвния поток от течностите с никотинови соли е сравнимо с това от тютюнева цигара и осигурява много по-високо ниво на задоволеност, спрямо традиционните течности, предлагани на пазара.

Дотук стана ясно защо никотиновите соли си трупат положителна слава. Нека обаче разгледаме каква е конкретната разлика между двете форми на никотин.

Каква е разликата между никотиновата сол и свободния никотин?

                         

От гледна точка на вейпинга, разликата между свободния никотин и никотиновата сол е изцяло въпрос на това как те въздействат върху удоволствието и вейпинг изживяването.

Една от най-лесно забележимите разлики е премахването на по-острият вкус, който се усеща при стандартните течности с високо съдържание на никотин. Свободният никотин има високо pH, което въздейства на алкалността му, а това се отразява на вкуса, който става по-остър с увеличаването на съдържанието на никотин. При никотиновата сол, такава острота на вкуса не се наблюдава, тъй като солта има по-ниска алкалност, благодарение на бензоената киселина. В резултат, при използването на течност с никотинова сол се получава по-мек вкус, а консумацията на течност със съдържание на никотин 50 мг/мл се превръща в поносимо преживяване без неприятен удар в гърлото.

Втората разлика е в абсорбирането на никотин. Въпреки че никотиновата сол не е най-ефективният начин за доставяне на никотин към тялото, Pax Labs успяват да докажат обратното. Освен да променя алкалността, бензоената киселина разрежда никотина в никотиновата сол, с което той става по-лесен за изпаряване и по-ефективен от свободния никотин.

С тези факти, никотиновите соли затвърждават положителните си позиции на пазара. С тях обаче идват и някои промени или предимства.

Какви устройства са подходящи за употреба на никотинови соли?

                          

Нещо, което е важно да се отчете е, че никотиновите соли се изпаряват с устройства с по-ниска мощност. Силно препоръчително е да се избягват устройствата с висока мощност за консумация на течности с никотинова сол.

Използването на sub-ohm устройства, например, с никотинови соли води до набавянето на излишни количества никотин и потенциално неприятно усещане. Този вид никотин е предвиден да набавя достатъчно количество в тялото, без да се нагрява прекомерно, както е необходимо при стандартните течности, за да се получи по-силно усещане.

Работата с по-ниски температури, от своя страна, води до друг фактор – възможността да се използват по-достъпни, по-компактни и по-стилни електронни цигари. А като бонус, по-малките устройства често биват и автоматични, което означава, че автоматично започват да изпаряват при всмукване, без да е необходимо натискането на бутон. Това решава и казуса с употребата на сложни устройства и налагането на излишни операции.

Самите устройства, които са препоръчителни са устройства с ниска мощност и високо съпротивление. На този етап, пазарът предлага две възможности:

  1. Устройства с отворена система – позволяват самостоятелно пълнене на устройството с предварително смесена или закупена течност
  2. Устройства със затворена система – работят с предварително заредени пълнители или капсули, които се предлагат в опаковка от няколко броя и с различни вкусове

Важен коментар: Използването на sub-ohm устройство е възможно и с никотинови соли, но е необходимо да се обмисли вариант за закупуване на течности със съдържание на никотин в обхвата 3-6 мг/мл. По този начин е възможно да се изпитат същите положителни ефекти от никотиновите соли – по-лесно усвояване и по-мек вкус – но темата е все още отворена за дебати.

Ползи от употребата на никотиновите соли


За да завършим темата подобаващо, редно е да синтезираме пълния набор от ползи, които никотиновите соли предлагат на потребителите.

  • Лесни за употреба устройства – По-голямата част от устройствата, които работят с никотинови соли са лесни за употреба и не изискват сериозни технически познания. Повечето е-цигари са компактни и лесно се побират в джоб, с което са подходящи за дискретна употреба без големи облаци от пара.
  • По-високи нива на никотин – Никотиновите соли са огромна крачка за вейпинг общността, тъй като по-високите нива на никотин и по-силното усещане за удовлетвореност неминуемо ще помогнат на много хора да откажат цигарите.
  • По-мек и приятен вкус – Течностите с никотинови соли могат да създадат по-приятно вейпинг изживяване за хората, които обичат високите нива на никотин. Ударът в гърлото със солите далеч не е толкова неприятен, колкото при свободната форма на никотин.
  • По-малко количество използвана течност – Заради по-високата концентрация на никотин и по-доброто му усвояване, количеството течност, което консумираш ще намалее.
  • По-дълъг срок на годност – Тъй като никотиновата сол е в естествената си форма, тя е по-стабилна и има по-малка вероятност да се окисли по-бързо.

Навярно могат да се открият още въпроси, които да се дискутират около никотиновите течности, но с това ще завършим. Ако все още има въпроси, които са останали без отговор пред теб, не се колебай – свържи се с нас и ние ще ти помогнем да научиш всичко необходимо за по-приятното вейпинг изживяване.

Междувременно, в блог секцията ни ще откриеш други полезни статии по тази и други теми, а в колекцията ни от течности можеш да разгледаш какви никотинови соли предлагаме, за да ги опиташ!