TelephoneТелефони:

0988 910 141
0988 903 392

Колко никотин усвояваш чрез електронната си цигара? (Част 3)

Статистически данни за точните количества никотин, усвояващи се от потребителите на съвременни електронни цигари, сравнени с количествата от тютюневите изделия и първото поколение цигароподобни устройства

В продължение на първа и втора част от темата за усвояването на никотин, посредством електронните цигари, за да завърши темата дойде време и за финалната трета част.

В следващите редове ще откриеш какво е заключението на здравните експерти, работили върху това изследване, както и какви методи на работа са спазени при изпълнението му.

В края на статията ще можеш да свържеш информацията от всички части в цялостно изградена обща картина, която ще ти разкрие:

 • Какво е количеството никотин, което се абсорбира от потребителите на е-цигари
 • Как се задоволяват нуждите за никотин и колко време трае усещането за задоволеност след употреба на е-цигара
 • Какви регулации са наложени по отношение на употребата на течности за вейпинг устройства
 • Ефективен заместител ли са електронните цигари на традиционните

Всичко това, за разлика от първа и втора част, е оформено като дискусия, която дава основната информация в лесен за възприемане вид.

Разискване на проучването

Проведеното и описано тук проучване е първото в историята, сравнило ефектите от употребата на електронни цигари от първо и съвременно поколение. Негова основна цел е да се измери количеството на абсорбиран никотин от потребителите на този тип устройства, като се обобщят разликите в нивата между двата вида, ако такива има. С това се цели да се открие дали електронните цигари могат умело да се използват като заместител на тютюневите изделия, което се доказва и чрез сравняване на данните с данни за традиционните цигари.

За да се изпълни изследването, изследващите избират група от опитни потребители на е-устройства. Същите закупуват течност със съдържание на никотин 18 мг/мл, която да се използва в експеримента и максимално да се приближава до лимитите на ЕС за горна граница на концентрация на никотин в електронните течности. На база мнения от потребителите, тази концентрация на веществото е широко разпространен избор сред вейпърите.

С така направения избор, едно от първите открития на изследването е това, че съвременните електронни цигари с висока изходна мощност към атомайзера доставят по-големи количества никотин, спрямо по-старите устройства от първо поколение. Въпреки изказаното обаче стойностите и на двата вида е-цигари остават в пъти по-ниски от тези на традиционните цигари.

Общо мнение на здравните експерти е, че електронните цигари са единствените устройства, които задоволяват нуждите за никотин и го предоставят, докато запазват двигателните и поведенчески навици на тютюнопушенето. Същите смятат, че психологическият фактор има важна роля в пристрастяването към тютюнопушенето, но количеството усвоен никотин заема не по-малко важно място. Именно поради това, експертите вярват, че високите нива никотин, доставени до кръвния поток за много кратко време, са причината традиционните цигари да са най-пристрастяващата форма на усвояване на веществото. В допълнение, данни от други проучвания сочат, че в тютюневите изделия има вещества, които допълнително засилват пристрастяващите свойства на никотина.

Нещо, което здравните съветници добавят като данни е фактът на други научни работници, показващ че по-голямата част от потребителите на е-цигари продължават да използват никотинови течности дори и след като са прекратили тютюнопушенето от няколко месеца. Това недвусмислено сочи, че веществото е от основно значение за заменянето на традиционните цигари с друг вид продукти като електронните цигари. Предвид това схващане, изследващите вземат решение да използват 18 мг/мл концентрация на никотин в течността, с която потребителите да могат да набавят приблизително 1 мг никотин в рамките на 5 минути – сходното съдържание на никотин в цигарения дим при консумация на тютюневи изделия, съгласно ISO 3308.

Въпреки заложените предварителни очаквания обаче, основните открития показват, че предвидената течност се оказва недостатъчна да достави никотин в същото съотношение на количество и скорост, каквото се доставя при тютюнопушенето. Реалните примери сочат, че са необходими приблизително 35 минути употреба на електронна цигара от ново поколение с висока изходна мощност, за да се достигнат същите плазмени никотинови нива, както при употребата на тютюнева цигара само в рамките на 5 минути. При употребата на по-стари е-устройства, този ефект не може да се постигне дори и в рамките на 65 минути.

Превъзходството на новите електронни цигари пред цигароподобните устройства е доказано и с резултати от въпросник, попълнен след края на тестовете. В него участниците заявяват, че при модерните устройства, желанието за никотин намалява рязко, а усещането за задоволство е високо с по-малка употреба. Това води до заключението, че по-доброто усвояване на никотин посредством съвременни е-цигари е причината същите да са предпочитано решение за много вейпъри, повечето от които отказали тютюнопушенето, благодарение на тези устройства.

След като учените установяват, че течност с концентрация на никотин в размер на 18 мг/мл е неспособна да задоволи същите нива на никотин в плазмата, както при тютюневите изделия, но чрез електронни цигари, въпросните експерти споделят предположения за този проблем. Едно от тях е, че никотинът се приема посредством аерозол в електронните цигари, който не се усвоява директно от белите дробове, а от устната лигавица. Предвид това, този метод започва да напомня за никотин-заместващи терапии и би следвало да се търси прилика в нивата на усвоен никотин на тези продукти. Допълнително, изследващите казват, че при отлагането на никотин по устната лигавица, голяма част се очаква да бъде погълната, при което веществото преминава през черния дроб, а това намалява допълнително био-наличността му.

Второто възможно предположение се отнася до формата на пренасяне на никотин - течните капчици пропиленгликол и глицерол. Предполага се, че има вариант, при който тези капчици негативно влияят на способността на белите дробове да усвояват никотин. За сравнение, при цигарите става въпрос за определени твърди частици. Каквато и да е причината обаче е всеобщо мнението, че са необходими допълнителни изследвания в тази насока.

Що се отнася до подобрената ефикасност на съвременните електронни цигари, тя се дължи на по-голямото количество енергия, доставяно към атомайзера, с което се отделя и по-голямо количество аерозол при всяко всмукване. Това води до съществената разлика с цигароподобните устройства, които не разполагат с вътрешен стабилизатор на напрежението и поддържат постоянно ниво на доставяна енергия, докато батерията се разреди напълно. Това събужда съждението, че електронните цигари от ново поколение са по-ефективен заместител на тютюнопушенето от по-старите поколения. За да може недвусмислено да се докаже това обаче отново се призовава към по-подробни проучвания.

Друго важно откритие от този проект е по-слабо изразената зависимост и по-малката вероятност за злоупотреба, до които водят електронните цигари. Именно по-бавното освобождаване на никотина в кръвта е разковничето. Тези два факта са измерени, посредством въпросник, отправен към участниците, на който те заявяват мнението си по въпросите. Трябва да се има предвид, че всички са бивши пушачи от поне 5 години и е възможно ретроспективният характер на въпросите да влияе на резултатите.

Основните заключения, до които групата изследователи достига обаче са две. Първото е свързано с предложението на ЕС да се наложи ограничение на максимално допустимите нива на никотин в е-течностите до 20 мг/мл. Това решение е базирано на изследването на тютюневите изделия и електронните цигари за употребата в рамките на 5 минути, но всъщност не е напълно реалистично. Проблем при него е, че в реални условия не се доставят същите количества никотин, както при цигарите само за 5 минути, защото нивата на консумация не са пряко свързани с нивата на абсорбация. А основни фактори за оценяването на ефектите от никотин при потребителите са наличието му в кръвната плазма и скоростта му на усвояване, които не се доказват спрямо очакваното. Предложената максимална концентрация на никотин от ЕС е абсолютно недостатъчна, за да достави сходни нива никотин като при тютюневите изделия, а притеснението за интоксикация или предозиране е напълно несъстоятелно, според здравните експерти.

В действителност, един от ефектите на приемането на 20 мг/мл за горна граница на концентрация на никотин в е-течностите може да доведе до понижаване на ефективността на електронните цигари като заместител на тютюнопушенето. Това неминуемо ще окаже голямо отражение върху устройствата от първо поколение, които са и най-разпространеният избор между пушачите, които желаят да опитат този вид устройства, защото напомнят на традиционни цигари и са по-лесни за употреба. Всъщност, за да се достигне сходен ефект като при тютюневите изделия е необходимо концентрацията на никотин в течностите за е-цигари да бъде приблизително 50 мг/мл. С това количество, шансовете да се намали употребата на цигари, да се разреди консумацията на е-течности и да се постигне по-силно усещане за задоволство от устройствата са по-големи. В това отношение, експертите смятат, че е необходимо да се проведат изследвания с течности с по-високо съдържание на никотин и така да се оценят съответните ефикасност и скорост на усвояване. По последното обаче има подозрения, че може да се засили зависимостта към електронните цигари, но изследващите споделят, че всъщност именно така повече хора може да се откажат от традиционните цигари и да използват е-цигари за заместители. А опасенията за злоупотреба е по-лесно да се решат като се наложат стриктни забрани за продажба на устройствата на малолетни, не чрез налагането на ограничения за съдържанието на никотин в течностите.

Второто заключение е, че развитието на електронните цигари върви в посока на осигуряване на реална възможност пушачите да използват устройствата като заместител на навика за тютюнопушене.

Методи, приложени в изследването и критерии за изпълнение на тестовете

Участници

Всички участници в изследването са физически здрави и със заявен опит като потребители на е-цигари. За да мога да участват в изследването, същите е трябвало:

 1. Да не са употребявали тютюневи изделия поне от 5 години и да са бивши пушачи с ежедневна консумация на цигари;
 2. Да са текущи потребители на електронни цигари от поне 1 месец;
 3. Да са на възраст между 18 и 60 години;
 4. Да са клинично здрави, без история за сърдечно-съдови и белодробни заболявания или хематологични проблеми;
 5. Да са способни да издържат без употреба на електронни цигари за поне 8 часа;
 6. Да са съгласни да им бъдат взети кръвни проби.

В допълнение, допускането до тестовете е било недопустимо за:

 1. Бременни майки или кърмачки;
 2. Хора, които са припадали при вземане на кръв или изпитват усещане за припадане;
 3. Хора, които не желаят да дадат писмено съгласие за участие в изследването.

За да се потвърди участието на всички, комисията по етика към организацията, провела проучването, е изготвила протокол, който всички са подписали.

Материали и клинична процедура

По време на тестовете са използвани два вида устройства с една и съща течност. Експериментите са се провели в два отделни дни, в който участниците са били разпределени за участие на случаен принцип.

Едното устройство е било от първо поколение – стандартна е-цигара на компанията V2 (Маями, Флорида, САЩ). Продуктът е притежавал напълно заредена литиева батерия с капацитет от 250 mAh. От същата компания са закупени пълнители, в които е напълнена течност около 1 мл, според инструкциите за пълнене.

Използваната Max Blend течност е със съдържание на никотин от 18 мг/мл на компания Flavourart SRL (Оледжо, Италия). По всяко време през 65-минутния период са били осигурени допълнителни пълнители с течност, които да се използват, ако свършат заредените, както и допълнителни заредени батерии за същата цел.

Второто използвано устройство е EVIC електронна цигара с литиева батерия с капацитет от 2600 mAh. Компанията, която го произвежда е Joyetech (Шенжен, Китай) и го е снабдила с вътрешна електрическа верига, която позволява на потребителите да регулират прилаганата енергия към атомайзера. Последният също е закупен от компания от Шенжен, Китай с името KangerTech. Атомайзерът е с марка EVOD и е бил напълнен с приблизително 2 мл течност. Настройките на електронната цигара са подавали мощност от 9 вата.

Преди изпълнението, здравните експерти са се уверили, че всички участници са спазили условието за абстиненция от електронни цигари, кофеин, алкохол и храна в рамките на поне 8 часа, преди тестовете.

Нивата на въглероден окис преди началото и в края са измерени чрез калибриран уред – Bedfont Micro Smokelyzer. Следващата стъпка в процеса е била да се постави венозен катетър в лакътна вена на участниците, от която да се източат 8 мл венозна кръв в литиево-хепаринизирани епруветки. След това, участниците са инструктирани да направят 10 всмуквания (дръпки) за 5 минути, с което да се стимулира консумацията на тютюнева цигара. При изтичане на петте минути е започнал същинският 60-минутен тест за непрекъсната употреба на електронните цигари. Десет минути след края на целия 65-минутен период е направено повторно измерване на нивата на въглероден окис.

Кръвни проби и замервания на нивата на никотин

Изследващите са взели кръвни проби от участниците след 5 минута, а в последствие на всеки 15 минути от непрекъснатия 1 час употреба. Всички събрани материали са били съхранени в лед и центрофугирани в продължение на 1 час. Отделената плазма е съхранена при -70°C до извършването на подробен анализ.

Измерванията на никотиновите нива са направени в специализирана лаборатория чрез газова хроматография със специфичен NPD-80 детектор. Най-ниската граница на количествено определяне (НГКО) при този метод е 0,5 нг/мл. За проби с никотинови стойности под НГКО е определена стойност от НГКО/2 за статистически анализ.

Използвани въпросници за оценяване на зависимостта към тютюнопушенето, употребата на е-цигари, желанието за никотин и общите ефекти от електронните цигари

За да се определи предходната зависимост към тютюневи изделия на участниците са направени два теста; тест за никотинова зависимост на Фагерстрьом (FTCD) и скала за цигарена зависимост (CDS).

За да се определи текущата зависимост на участниците към електронни цигари, същите тестове са приложени и за употребата на е-цигари. Тъй като и двата въпросника съдържат въпрос за консумацията на цигари, той е бил променен, така че да отговаря на употребата на електронни цигари, според проведено проучване от изследователите сред 19,441 потребители на е-цигари (данните не са публикувани никъде). Данните за консумацията са класифицирани според персентилите (квартили за FTCD и квинтили за CDS). Резултатите от двата теста, след изваждане на въпросите за тютюневите и електронните цигари, също са публикувани. За да се избегне, каквото и да е взаимодействие между отговорите, въпросниците за тютюнопушенето и употребата на електронни цигари са били предоставени за попълване в различни дни.

Също така, за да се установи желанието за никотин преди и след употребата на електронна цигара, съкратена версия на въпросника, познат като Cigarette Withdrawal Scale (CWS) е била използвана. Той се състои от гласуване от страна на участниците за това доколко са съгласни с дадени предложени твърдения, обособени за електронните цигари. Те включват:

 1. Единственото нещо, за което мога да мисля е употребата на електронна цигара;
 2. Изключително много искам електронна цигара;
 3. Имам сериозна нужда от употреба на електронна цигара.

За всеки от въпросите, възможните отговори са били:

 • 0 = „напълно несъгласен“
 • 1 = „по-скоро несъгласен“
 • 2 = „донякъде съгласен“
 • 3 = „по-скоро съгласен“
 • 4 = „напълно съгласен“

Общата сума от резултатите за всеки въпрос е била изчислена и отчетена. В допълнение към тази скала е направена и оценка на желанието за никотин по 100-мм визуална аналогова скала чрез въпроса „Колко точно желаеш да използваш електронна цигара в момента?“. Спрямо този въпрос, участниците са били инструктирани да нарисуват кръстосан символ по хоризонталната линия, като резултатът е отчетен чрез измерване на дистанцията между символа и крайната лява точка.

И CWS, и визуалната оценка на желанието за никотин са били направени при оценяването на базовите стойности, на 5 минута и на 65 минута от теста.

За да се оценят и ефектите от употребата на никотин и тази на електронни цигари, участниците са използвали отново 100-мм визуална аналогова скала с въпроси след края на 65-минутния период от теста. Въпросите са били взаимствани от Vansickel et al и от Hutsmuller and Stitzer. Всички са били преработени, за да се вписват в контекста на проучването, а всяка дума или фраза е била центрирана над хоризонталната линия, която е представяла скала от 0 до 100 точки. Крайната лява част е означавала „Ни най-малко“, а крайната дясна – „Извънредно много“. Резултатът е оценен по сходен начин на описания по-горе, отново при теста с визуална скала.

Статистически анализ

Всички категорични променливи са изразени като числа (проценти), а всички непрекъснати променливи – като средна стойност (стандартна грешка на средната стойност). За описание на последното определение в скобите стои абревиатурата “SEM”.

За да се сравнят резултатите от CWS и тези при измерването на желанието за никотин по визуална скала е използван анализ на вариацията на повтарящи се мерки (ANOVA) с два фактора: време (3 нива) и сесии (2 нива).

За да се сравнят издишаните нива на въглероден окис е използван отново същият метод на анализ, но факторът „време“ е имал само 2 нива (основна стойност и след 65 минута). Методът при измерване на никотиновите нива пък бил с 6 нива за фактор „време“.

За оценяване на всички ефекти от употребата на е-цигари и усвояването на никотин е използван метод за провеждане на два успоредни теста и вземане на усреднени стойности (paired student’s t-test). Тази стойност е отбелязвана с “P” и е считана за статистически значима при P ≤ 0,05.

За направата на всички анализи е използван търговски достъпен статистически софтуер SPSS v.18.

Допълнителна информация и провеждаща организация

Това проучване е било спонсорирано от Американската асоциация за определяне на стандарти при производството на течности за електронни цигари (AEMSA). Тя представлява официално сдружение с нестопанска цел, което е основано и поддържано от потребители на електронни цигари. Ролята на AEMSA е да представя интересите на електронните цигари и общността пред обществено-здравните власти, включително Агенцията за контрол на храните и лекарствата и центъра ѝ за тютюневи продукти. Проучването е инициирано от изследователя и насочено към изследователите. Спонсориращото лице няма никаква намеса в организацията на проучването, събирането на данни, анализите или тълкуването на данните, написването или одобрението на ръкописа от проучването или решението той да се предаде за публикуване. Това проучване е представено пред центъра за тютюневи изделия към Агенцията за контрол на храните и лекарствата от Константинос Фарсалинос.

Заключение

Развитието на електронните цигари води до състояние, в което хората имат реална възможност да заменят вредния си навик с по-безвредна алтернатива, като запазят голяма част от навиците и характеристиките на тютюнопушенето. Индустрията има още какво да предложи и още път да извърви, но и към момента тя се старае да предостави максимално качествено изживяване.

Ако ти искаш да предприемеш стъпките към елиминиране на тютюнопушенето като вреден навик, разгледай магазина на 7puffs сега!