TelephoneТелефони:

0988 910 141
0988 903 392

Колко никотин усвояваш чрез електронната си цигара? (Част 1)

Статистически данни за точните количества никотин, усвояващи се от потребителите на съвременни електронни цигари, сравнени с количествата от тютюневите изделия и първото поколение цигароподобни устройства

Знаеш ли, че основната причина да замениш тютюна с електронна течност (и съответно електронна цигара) е както психологическия фактор и навика за пушене, така и количеството никотин, което си набавяш?

През последните години се наблюдава бум на пушачи, които захвърлят тютюна и прибягват към употребата на електронни вейпинг устройства. Това навява на мисълта, че те помагат, но съответно доставят и достатъчно сходни усещания. По повод последното обаче може и да не си се замислял, но прекомерната консумация на никотин може да доведе както до интоксикация, така и до предозиране. Във връзка с това, ние от 7puffs.bg ти предлагаме тук и сега да научиш:

 • Какви регулации има пазара на електронни цигари, за да предпази потребителите от предозиране?
 • Новите поколения устройства по-добри ли са в задоволяването на желанията за никотин?
 • Колко никотин се усвоява от организма чрез електронните цигари?
 • Какъв е химическият анализ на примерна електронна течност?

В рамките на 3-серийно издание, ние сме подготвили статистически данни, факти и резултати, които ясно да отговорят на въпросите по-горе, както и на редица други. Всички текстове тук са базирани на конкретно проведено за целта проучване от специализирани изследователи, което е публикувано в международния научен журнал Nature.

Без да губим време, в първата част ще ти покажем основното резюме и първите най-важни детайли, а в другите две ще развием напълно целият се състоял експеримент.

Абстрактна информация и резюме на изследването

Вейпинг индустрията успява да отговори с широк набор от електронни цигарени устройства (е-цигари), на разположение на всички пушачи, желаещи да заменят тютюнопушенето с по-безвреден навик. По вид , електронните устройства варират от малки, цигароподобни устройства (първо поколение) до нови, с модерен външен вид, обслужваеми пълнители и големи батерии, чрез които най-опитните вейпъри могат да контролират мощността за по-силни усещания. За да може пушач да задоволи своите нужди, от важно значение е количеството никотин, което се доставя до кръвния поток, да е достатъчно. А на база наличието му в кръвната плазма се определят ефикасността на и зависимостта към електронните цигари, спрямо тютюневите изделия.

В рамките на това проучване, опитни потребители на електронни цигари са се съгласили да използват устройства от първо поколение и съвременни модификации, след което са били измерени техните плазмени никотинови нива. Тестовете са се провели в рамките на 1 час и са изпълнени с течност, съдържаща 18 мг/мл никотин.

Резултатите показват, че използвалите по-нови е-цигари са имали 35-72% по-високи никотинови нива в плазмата, в сравнение с ползвателите на е-цигари от първо поколение. Друго измерване, резултат от този тест, е показало, че, в рамките на 5 минути, цигароподните устройства успяват да доставят само една трета до една четвърт от никотиновите стойности, доставяни от тютюневите изделия. По-новите е-цигари са успели да се представят по-добре, но въпреки това набавянето на никотин остава по-бавно, спрямо традиционните цигари.

Заключение от горното е, че употребата на ползваната течност, съдържаща 18 мг/мл никотин, вероятно не изпълнява ефективно нуждите за тест. Участващите в изследването отчитат, че необходимите нива на никотин в течността би следвало да са около 50 мг/мл, за да може да се постигне ефект, който максимално да се доближава до този, наблюдаван при тютюневите изделия.

Експериментът: Въведение и предистория

Началото на електронните цигари е сравнително скорошен момент в историята, от който тези устройства започват да се представят на пазара като алтернатива на тютюневите изделия. Този вид електронни джаджи се разглеждат като част от методите за намаляване на вредите от тютюна – стратегия за редуциране на негативните здравни ефекти чрез консумация на никотинови продукти с по-малко рискове. За целта, е-цигарите успяват да се справят както с психичния аспект (адресиране на навика за пушене, посредством двигателна и сетивна стимулация), така и с химичния (чрез доставянето на никотин), които съпровождат зависимостта към цигарите.

Основно, електронните устройства се състоят от литиева батерия и част, наречена атомайзер, където течността се съхранява и изпарява, посредством прилагането на електрическо напрежение към комбинация от съпротивителен елемент и напоителен материал. Макар и със семпъл строеж, тези устройства предлагат голямо разнообразие от видове. Започва се от малки, наподобяващи тютюневи изделия, устройства, състоящи се от батерия с малък обем и атомайзери с полиестерни влакна и се стига до новото поколение устройства, които притежават батерии с голям обем, по-обемисти пълнители и електрически вериги, с които се осигуряват защити и се регулира мощността на устройството.

С разрастването на индустрията и нарастващата популярност на електронните цигари, здравните власти в световен мащаб неминуемо започват да повдигат определени въпроси на дневен ред. Една от водещите организации, която изразява притеснения е Световната организация за здравеопазване и контрол над храните и лекарствата. Тя се бои от възможните странични ефекти при приемането на никотин в такава форма и с такъв способ.

Преди няколко години, ЕС също наложи ограничения в това отношение, а именно - концентрацията на никотин в използваните електронни течности не трябва да надвишава 20 мг/мл. Решението за тази мярка се базира на направените проучвания по темата с усвояването на никотин, при които са били изчислени скоростта на прием, количеството и начините, по които то достига до кръвния поток. С цел да се избегне предозиране или интоксикация с никотин, тази мярка е приложена на територията на страните-членки.

Основен фактор за заключения по темата е проведеното проучване, което ще опишем тук. Преди то да бъде осъществено, данните за абсорбирането на никотин от потребителите са били крайно оскъдни. В зората на електронните цигари и тяхната употреба (наричана по-често вейпинг) се провеждат тестове, които откриват, че никотинът се доставя само в минимални количества. От тогава обаче устройствата са претърпели многократни промени и развития, поради което вече се наблюдават много по-мощни и ефикасни е-цигари, които надминават възможностите на първите, та дори и на използваните в експеримента. С връзка към темата, други проучвания показват, че запалените потребители на е-цигари предпочитат да притежават най-новите устройства и старите често излизат извън употреба, щом излезе подобрена версия. Измежду тези хора, голяма част заявяват, че новите модели са помогнали напълно да се откажат от тютюнопушенето.

На база на гореспоменатото, дедуктивно може да се заключи, че усвояването на никотин се е подобрило с новите промени в електронните цигари. Как точно обаче не е ясно. А това поставя нуждата от точно такова изследване, с което да се сравни разликата между първите поколения електронни цигари и последните (за времето на провеждане на теста).

Резултати и характеристики на изследването

В следващите редове ще откриеш основните елементи, взели участие в това проучване. Те са ясно описани, за да се създаде пълна представа за мащаба на изследването и при какви условия е извършено то.

В първата ни част ще ти разкрием основните характеристики на използваните контролни елементи и групи, с което ще успееш да запълниш представата си за някои въпроси, свързани с устройствата, електронните течности и ползвателите им.

Характеристика на участниците

Всички хора, взели участие в проучването, са бивши пушачи, в отлично здравословно състояние. Те са общо 23 и са опитни потребители на електронните цигари.

По време на проучването, същите са използвали следните устройства:

 • V2 стандартна цигара от първо поколение с картомайзер
 • Комплект електронна цигара EVIC с 9 вата мощност и EVOD атомайзер

Тестовете са се провели в два различни дни, като хората взели участие в тях са се разпределили на случаен метод. Задължително условие за участниците е било да не употребяват кофеин, алкохол и да не ползват електронна цигара минимум 8 часа преди началото на изследванията.

Профилите и характеристиките на контролната група от хора са показани в Таблица 1. Всички участници са бивши пушачи с дългогодишен стаж. Продължителността на употребата на електронни цигари от всеки един е в продължение на средно 19 месеца, като 20 от общо 23 споделят, че са прекратили тютюнопушенето по-малко от месец, след началото на ползването на е-устройствата. В допълнение, дванадесет души заявяват, че поне веднъж са имали неуспешен опит за отказ от тютюневите изделия, преди електронните цигари.

Важно разкритие, в следствие на експеримента, за всички е, че участниците са показали по-ниска развита зависимост към електронните цигари, в сравнение с тази към тютюневите изделия. Това е било установено чрез дадените от тях отговори на проведен FTCD тест за зависимост по CDS скала.

Таблица 1: Характеристики на проучваната група

Характеристика

Потребители (Общо 23)

Мъже, брой (%)

17 (74)

Възраст, години

40.0 (1.9)

Продължителност на тютюнопушене, години

21.5 (1.9)

Консумация на тютюневи изделия, цигари на ден

33.6 (2.5)

Употреба на е-цигари, месеци

18.9 (2.3)

Период без употреба на тютюн, месеци

18.2 (2.3)

FTCD резултат за тютюнопушене

6.96 (0.40)

Модифициран FTCD резултат1

4.70 (0.30)

CDS резултат за тютюнопушене

53.26 (1.13)

Модифициран CDS резултат1

49.00 (1.02)

FTCD резултат за е-цигари

6.09 (0.32) 2

Модифициран FTCD резултат за е-цигари1

3.91 (0.27) 2

CDS резултат за е-цигари

45.13 (1.51) 2

Модифициран CDS резултат за е-цигари1

41.27 (1.46) 2


 1. Данните са представени с осреднени стойности като числа (проценти).
 2. Абревиатури. FTCD, Fagerström Test for Cigarette Dependence; CDS, Cigarette Dependence Scale.
 3. 1Резултат, получен без да се взема предвид въпроса за консумация на тютюневи и електронни цигари.
 4. 2P < 0.05 в сравнение със съответните резултати за тютюнопушене (paired-samples t-test)

Анализ на използваната течност

По време и на двете експериментални установки (и в двата дни), една и съща течност е използвана – Flavourart MaxBlend. Концентрацията на никотин, упомената на етикета е 18 мг/мл. Течността е изследвана за примеси, като резултатите са показани в Таблица 2. Декларираната стойност на никотиновата концентрация се приближава максимално до реалната, а замърсяванията и примесите са били налични в минимални количества.

Таблица 2: Анализ на използваната течност за електронни цигари

Анализ

Количество

Никотин

17.7 мг/мл

Пропиленгликол

389 мг/мл

Глицерол

751 мг/мл

Диетилен гликол

НУ

Алдехиди (общо)

18.17 μг/мл

Ацеталдехид

8.51 μг/мл

Кротоналдехид

6.33 μг/мл

Формалдехид

3.33 μг/мл

Диацетил

НУ

Ацеталдехид

 

Нитрозамини, специфични за тютюна

2.08 нг/мл

NNN

НУ

NNK

2.08 нг/мл

Тежки метали (общо)

35 нг/мл

Арсен

35 нг/мл

Хром

НУ

Олово

НУ

Никел

НУ

pH

8.55

Вода

4.3%

Абревиатури. НУ, не е установено; NNN, N'-нитрозонорникотин; NNK, 4-(метилнитрозамино)-1-(3-пиридил)-1-бутанон.

Усвояване на никотина от организма

За да могат да се направят точни съпоставки, всяко изследване се нуждае от основа, върху която да налага и сравнява. За целта са взети кръвни проби от участниците, преминали абстиненция от е-цигари за поне 8 часа, за да измерят плазмените никотинови нива.

Пет минути след началото на теста са взети допълнителни кръвни проби (след 10 всмуквания), а след това са правени нови тестове на всеки 15 минути от теста. Общата продължителност е 1 час употреба на електронни цигари, която се е провела без предварителни подготовки. Нивата на никотин в плазмата са измерени и изведени както за устройствата от първо поколение, така и за съвременните електронни цигари.

Резултатите са подробно оформени и интересни не само за изследователите, но и за потребители. Тях обаче ще ти покажем в следващата част на това изследване, където ще видиш:

 • конкретни графики и фигури за никотиновата абсорбация;
 • как желанието за никотин се задоволява и намалява;
 • сравнение в стойностите между електронните цигари и тютюневите изделия;
 • част от научната дискусия по темата.