TelephoneТелефони:

0988 910 141
0988 903 392

Жаргонни думи и фрази, свързани с електронните цигари (Част 2)

Както вече стана ясно от част 1 на речника, в общностите, свързани с електронни цигари често се зараждат нови думи и фрази, които остават непознати за хората извън средата. В предходното издание показахме над 50 думи и фрази, които да ти помогнат да опознаеш по-добре своето устройство и езика, който вейпърите ползват. Сега ти предлагаме нови 40+ фрази, с които да запълниш изцяло своите познания за езика, който се ползва в общностите и да бъдеш уверен, че ще разбираш всичко, което се пише или казва.

Речник на думите, свързани с вейпинга и електронните цигари: (F-V)

F

 • Filler Material – Филърите са материали, който се поставят в пълнителите на електронните цигари, за да попиват и задържат течностите.
 • Flooding – Термин, който означава препълване на атомайзера. Когато това се случи, обикновено се наблюдават намалено количество пара и бълбукащи звуци. 

H

 • Hot Cigarette – Горещата цигара се използва като значение на традиционната тютюнева цигара.

I

 • Inhale – Глагол описващ вдишването или всмукването от електронна цигара. Наблюдават се два вида: вдишване с дробовете и вдишване първо с устата и след това с дробовете. Първият вид всмуква парата директно в дробовете и се използва от потребители, които гонят повече пара. Често срещано е и при хората, които използват настройки за по-висока мощност. Вторият вид всмукване представлява вдишване на пара в устата и след това придвижването ѝ до дробовете. Този вид е по-разпространен и е еднакъв с този при пушачите на тютюневи изделия. 

J

 • Juice – Термин, използван за синоним на електронните течности. 

L

 • Leaking – Глагол, описващ процеса на изтичане на течност от атомайзера/картомайзера/танка или друга част на е-цигарите. Това е неприятно явление, тъй като може да доведе до увреждане на устройството, ако течността достигне до батерията. 
 • LED – Описва светлината в края на цигарата. Най-често тази светлина се включва, когато потребителят всмуква от цигарата, като се използва, за да напомня пламъка при обикновените цигари. В зависимост от модела, LED светлината може да служи и за информиране на потребителя – ако светлината е зелена, то батерията е напълно заредена, а ако мига, то най-вероятно има нужда от зареждане. 

M

 • mAh – Съкращение за милиампер-час. Термин, описващ капацитета на батерията и колко заряд може да поеме. Колкото по-голяма е стойността, толкова по-дълго време ще издържи батерията, преди следващо зареждане. .
 • Manual – Противоположните модели електронни цигари на автоматичните (Automatic). За да се включи нагревателят, първо трябва да се натисне копче, което се намира по корпуса на цигарата. 
 • mg – Използва се, за да опише милиграмите наситеност на никотин за 1 милилитър течност. 
 • Mini-Cigarette – Мини цигара, която е с по-малки размери от повече електронни цигари. 
 • Mod – МОД. Наименование, използвано за електронни цигари, които са били модифицирани, според нуждите и предпочитанията на потребителя. 
 • Mouthpiece – Представлява края на електронната цигара, където устните се допират. 
 • Mouth-to-Lung Hit – Познато още като “French inhale” или „Френско вдишване“, този метод на вдишване е изначалният за пушачите на тютюневи изделия. При вейпърите представлява всмукване на пара в устата и последващото и всмукване от дробовете. Използва се, за да се усети по-добре вкуса, в резултат на което се губи част от парата при издишване. 

N

 • Nicotine – Съвсем очевидно в превод означава субстанцията „никотин“. На аглийски може да се срещне и съкратено “nic”. Това вещество се съдържа както в обикновените цигари, така и в повечето електронни течности, за да задоволи нуждите на вейпърите за никотин. Обикновено съдържанието му в течностите е между 0% и 2.0%.

O

 • Ohm – Единица, която се използва за измерване на електрическото съпротивление. По-ниско число на Ом означава, че нагряващата бобина се загрява повече и осигурява по-гъсто количество пара, докато по-голямото се свързва с точно обратното. 

P

 • Pacifier Mode – В буквален превод от английски означава „залъгалка“. Този „режим“ се наблюдава, когато потребителят премахне атомайзера и/или течността, но продължава да държи електронната цигара в ръка или в уста. 
 • Pacifier Vaping – Означава същото като верижния вейпинг (chain vaping). Последователно и непрекъснато използване на електронната цигара.
 • Pen-Style – Този термин се използва за електронни цигари, които са продълговати, тънки и имат забележителна прилика с пишещи химикали. 
 • Passthrough – Това са устройства, които се включват директно в компютър или USB зарядно и позволяват на потребителите да пушат, без да се притесняват за заряда и батерията.
 • Primer Puff – Описва първото всмукване, което се прави за активиране на атомайзера, когато е стоял твърде дълго неизползван и е изсъхнал.
 • Priming – Преди да се употреби нов атомайзер, няколко капки течност се накапват върху фитила и се оставят да попият напълно за няколко минути. Същото е в сила и за нови танкове, картомайзери и клиъромайзери.
 • Propylene Glycol – Течност, която е без цвят и е в състава на мнозинството от разтвори за електронни цигари. С кратко съкращение “PG”, тази течност се предлага свободно в много хранителни вериги, дрогерии и специализирани магазини. Поради това и широката ѝ употреба, често преминава различни тестове за безопасност.
 • Personal Vaporiser (or PV) – Буквално се превежда като „личен изпарител“ и е алтернативно име на електронната цигара.

R

 • Resistance – Означава „съпротивление“ и се отнася до съпротивлението на нагряващата намотка в атомайзера (измервано в Омове).
 • Ruyyan Cigarette – Прототипа на електронните цигари, който първоначално се е произвеждал. Обикновено върха е оцветен, докато останалата част е в бял или друг контрастен цвят.

S

 • Second Generation E-cigarettes – Електронните цигари от второ поколение са всички цигари, които включват разширения и танкови системи. Те са подобрени електронни цигари от първо поколение (наподобяващи традиционна цигара).
 • Smoke-juice – Синоним на термина „електронна течност“.
 • Smokeless Cigarette – Още един израз, описващ електронните цигари. Рядко се употребява от вейпъри и пушачи, но медиите го предпочитат за новините и историите си.
 • Squonking – Използва се като глагол, за да опише процеса на стискане на бутилка с течност, докато се пълни атомайзера. Пример за употребата на глагола е „I squonked the bottle to delivery juice to the atty.“
 • Sweet Spot – Може да се преведе като „златната среда“. Това е състоянието, в което потребителят постига съвършените аромат и пара, след като е отделил време, за да настройва съпротивлението, напрежението, мощността, избора на правилна течност и никотиново съдържание, както и избора на подходяща електронна цигара.

T

 • Throat Kick / Throat Hit – Описва усещането, когато течността се усети силно и приятно в гърлото. Бидейки субективно мнение, значението варира между различните пушачи, но често се среща в редица мнения за продукти като нещо положително.
 • THR or Tobacco Harm Reduction – Обикновено този термин се среща в изследвания за вредите от тютюневите изделия и как те могат да се намалят. Буквално означава „Намаляване на вредите от тютюна“ и е основна тема на поддръжниците на вейпинга.
 • Topping – Представлява запълването на пълнител догоре с електронна течност.

W

 • Wick – „Фитил“. Произвежда се от силициев двуокис, но може да съдържа и органичен памук, керамика или нишки от неръждаема стомана. Основната роля на фитила е да задържа течността в е-цигарите, за да може нагряващият елемент да я загрее по контролиран начин. Спомага и за редуциране на рисковете от препълване с течност.

V

 • Vape – Представлява вдишването на пара от електронна цигара.
 • Vaper Вейпърът е човек, който използва електронни цигари.
 • Vaping Вейпингът е самият навик за употреба на подобни устройства.
 • Vaper’s Tongue – Този термин описва притъпяването на вкусовите рецептори. Може да се изразява с невъзможността да се усети пълноценно конкретен вкус или всякакви вкусове.
 • VV or Variable Voltage – Променливо напрежение (волтаж). Описва всяко електронно устройство за пушене, което позволява на потребителите да регулират изходното напрежение, а от там вкуса. Счита се за подобрение на базовите електронни цигари, които имат статични данни за изходно напрежение.
 • VG or Vegetable Glycerine – Зеленчуковият глицерин е чиста, безцветна и много сладка течност без аромат, която се използва като алтернатива на пропилен гликола от вейпъри, които сами си приготвят течности. Този глицерин произвежда по-голямо количество пара от пропилен гликола и се използва в 90% или 100% съдържание от хора, алергични към PG.
 • VW or Variable Wattage Променлива мощност. Устройствата с променлива мощност позволяват на потребителите да настройват изходната мощност на своите устройства.

С тези нови фрази и жаргони, ти ще бъдеш напълно готов, за да се впуснеш в нови приключения, свързани с вейпинга. Избери своя нов продукт от 7puffs и започни сега!